Starorzecza i rzeczne łachy – Rzeka i jezioro

Starorzecza i rzeczne łachy

Starorzeczem nazywamy dawne łożysko rzeki, która bądź w sposób naturalny, bądź poprzez świadome działanie człowieka utworzyła nowe koryto.

Rzeczna łacha powstaje podczas regulacji w wyniku przegrodzenia tamą jednej lub kilku odnóg rzeki, przeważnie w celu wyprostowania …