ZAWODY ELIMINACYJNE I TOWARZYSKIE

ZAWODY ELIMINACYJNE I TOWARZYSKIE

Podczas zawodów towarzyskich rozgrywanych w kraju obowiązuje regulamin zawodów wędkarskich PZW, z uwzględnieniem dodatkowych postanowień organizatorów zawodów. Regulamin rozróżnia zawody:

1. Eliminacyjne:

a) mistrzostwa kół – indywidualne,

b) mistrzostwa okręgu — indywidualne,

c) mistrzostwa Polski – …

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

Zawodnik uczestniczący w zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW obowiązany jest dobrze znać postanowienia zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZW regulaminu zawodów w części dotyczącej połowu ryb metodą gruntową, jak też rygorystycznie przestrzegać zasad określonych w regulaminie sportowego połowu ryb.

Regulaminy te …

Początki wędkarstwa sportowego

Szybki w latach powojennych wzrost społecznego zainteresowania wędkarstwem sprawił, że Polski Związek Wędkarski (PZW) znalazł się pod względem liczebności na czołowym miejscu wśród masowych organizacji sportowych. Przeszło pięćset tysięcy osób zrzeszonych w tym związku uprawia legalnie sport wędkarski.

Wbrew ogólnemu …