KILKA UWAG I INFORMACJI cz.2

Jeżeli wylosowane stanowisko znajduje się w odległości przekraczającej 1 km, należy zawodnika na stanowisko zawieźć, gdyż dojście z dużą ilością zanęty i sprzętu zabiera sporo czasu i pochłania wiele sił. Organizatorzy i komisja sędziowska muszą zapewnić zawodnikom 45 minut czasu bezpośrednio przed zawodami na organizację stanowiska.

Teren zawodów powinien być zamknięty dla osób postronnych, prawo wstępu mogą mieć tylko zawodnicy, trenerzy i sędziowie.

Organizatorzy powinni teren dobrze oznakować, na każdym sektorze postawić dużą tablicę z odpowiednią literą, a na każdym stanowisku — tabliczkę z widocznym numerem. Długość stanowisk wynosi od 10 do 20 m, zależnie od warunków terenowych. Stanowiska powinny być oddzielone pasami neutralnymi szerokości 1 m, a w uzasadnionych przypadkach do 4 m. Schemat oznakowania przedstawia rys. 2. Między sektorami znajduje się przerwa między-sektorowa, wynosząca 3 m.

Na rzekach stanowisko tzw. otwierające (pierwsze z dołu prądu) powinno być poprzedzone stanowiskiem wędkarza, który nie bierze udziału w zawodach, lecz swoją obecnością utrudnia łowienie pierwszemu zawodnikowi, wyrównując w ten sposób szanse zawodników.

Niezbędnym elementem każdych zawodów jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny. Na terenie zawodów musi być w pogotowiu łódź motorowa ze sprzętem ratunkowym. W czasie odprawy zawodników należy im zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności, aby uniknąć wpadnięcia do wody. Każde skaleczenie powinno być odkażone i dlatego niezbędna jest podręczna apteczka. Na zawodach okręgowych i mistrzostwach Polski należy zapewnić pomoc lekarską.

Obsada sędziowska składa się z sędziego głównego, sędziów sektorowych, sędziów kontrolnych i sekretariatu zawodów. Głównym obowiązkiem sędziów jest dopilnowanie przestrzegania regulaminu, obliczenie uzyskanych wyników i ich ogłoszenie.

Na zwołanej przed zawodami odprawie sędzia główny informuje zawodników o czasie rozpoczęcia zawodów, o sygnale do nęcenia, sygnale rozpoczęcia i zakończenia zawodów. Losowania stanowisk dokonuje kierownik drużyny (trener). Po wylosowaniu stanowiska nie wolno na nie wchodzić 'nikomu poza zawodnikiem i sędzią kontrolnym. Dostarczanie wszelkich informacji, dodatkowych zanęt i przynęt odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sędziego kontrolnego.

Obserwatorzy i widzowie mogą przebywać poza drugą linią oznakowania stanowiska.

Zawodnik zgłasza sędziemu kontrolnemu każdą złowioną rybę, podając do jakiego gatunku należy, a następnie wkłada ją do pojemnika. Sędzia zaznacza złowienie ryby w karcie startowej. Po zakończeniu zawodów zawodnik sprawdza czy liczba ryb zapisanych przez sędziego jest zgodna z liczbą znajdujących się w pojemniku. Jest to szczególnie ważne podczas połowu uklei, gdyż szybkość łowienia jest bardzo .duża, 3-4 ryby na minutę, i łatwo dochodzi do pomyłki. W takich przypadkach wskazane jest, aby sędzia miał karty startowe z uprzednio wypisanymi kolejnymi liczbami. Zaznaczenie każdej złowionej ryby wymaga wówczas jedynie przekreślenia od powiedniej liczby.

Po przeliczeniu ryb umieszcza się je w pojemniku z numerem startowym zawodnika i wraz z jego kartą startową przekazuje komisji sędziowskiej. Zawodnik powinien być obecny przy ważeniu ryb. W razie zastrzeżeń może złożyć odwołanie do komisji odwoławczej. Wyniki ogłasza się na tablicy wyników.

Po ogłoszeniu wyników dekoruje się zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach, a następnie zazwyczaj odbywa się defilada startujących drużyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *