O jakiej porze dnia łowić szczupaka

O jakiej porze dnia łowić szczupaka.

Na ogół uważa się, że przy połowie szczupaków obowiązuje, podobnie jak przy połowie karpi i większości pozostałych ryb, zasada, że optymalny czas połowu przypada na wczesne rano i wczesny wieczór. W ciągu dnia, szczególnie w ciepłej porze roku, szczupaki zachowują się obojętnie. W chłodniejszych porach roku sytuacja wygląda inaczej – faza aktywności żerowej szczupaka zaczyna stopniowo przesuwać się na dzień ze szczytem w godzinach południowych.

Oto jak wygląda ten problem w świetle analizy 296 połowów szczupaków w wodach Czechosłowacji, Węgier i RFN:

Efektywność połowu szczupaka w zależności od pory dnia

Państwo Wyniki połowów w % szt. Razem
Rano Dzień Wieczór Noc szt.
CSRS 15,9 57,9 26,2 _ 107
RFN 14,8 59,4 24,3 1,3 74
Węgry 15,6 69,5 13,9 0,8 115
Ø % szt. 15,5 62,8 20,9 0,7 296
Ø kg/szt. 11,8 11,1 12,5 11,5

Chcemy czy nie, wnioski z analizy tych danych mają posmak herezji, wywracają obiegowe poglądy do góry nogami. Dotyczy to przede wszystkim minimalnej – średnio zaledwie 15% – skuteczności połowu szczupaka rano. Powodzenie połowów wieczornych, dzięki wędkarzom z Czechosłowacji i RFN (1/4 całodziennych połowów) wygląda jako-tako, jednak ogólne wyniki obniża bardzo słaba efektywność połowu na Węgrzech (14%). Skuteczność połowów wieczornych podkreśla także najwyższa średnia waga złowionych ryb (12,5 kg). Fakt, że zdecydowana większość ocenianych szczupaków – niemal 63% (na Węgrzech blisko 70%) złowiono właśnie w ciągu dnia, a więc w czasie, gdy według powszechnych opinii szczupaki powinny być bierne, jest z pewnością zaskoczeniem nawet dla największych optymistów. Szczerze przyznajemy, że nie umiemy wytłumaczyć tego faktu. Bez komentarza zostawimy też słabą stronę dziennych łowów – stosunkowo niską (11,1 kg/sztukę) wagę ryb. Ostrożnie trzeba również komentować wyniki nocnych połowów (choćby dlatego, że np. w Czechosłowacji są całkowicie zakazane).
Nasuwa się jeden wniosek – że niska efektywność nocnych połowów ma związek z tym, że szczupak zdobywając pokarm polega głównie na wzroku.
Mimo przedstawionych argumentów nie należy wprowadzać rewolucyjnych zmian do wędkarskich obyczajów. Z drugiej strony błędem byłoby uparte trwanie przy stereotypach. Szczupaka przecież świetnie znamy jako zawziętego i nienasyconego drapieżnika, a problem jego aktywności czy pasywności żerowej nie zależy od stereotypów, ale od możliwości i okoliczności. Odpowiednio wybrana i podana przynęta zwróci uwagę szczupaka o każdej porze dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *