Rośliny wskaźnikowe jezior

Rośliny wskaźnikowe jezior

Rozwój ilościowy poszczególnych gatunków roślin w różnych jeziorach jest nierównomierny. Według Bernatowicza jeziora polskie można podzielić na 6 typów florystycznych. Podział ten może się przydać wędkarzom, gdyż wskazuje również na gatunki ryb dominujące w danym typie zbiornika.

1. Jeziora lobeliowe. Roślinami charakterystycznymi są tutaj lobelia jeziorna i porybin jeziorny. Jeziora lobeliowe mają przeźroczystą wodę i litoral (strefę przybrzeżną) o twardym dnie. Licznie występują w nich sieja, sielawa i miętus.

2. Jeziora rdestnicy połyskującej. Chociaż rdestnica połyskująca jest tu główną rośliną wskaźnikową, w dość dużych ilościach występuje też moczarka kanadyjska i rdestnica przeszyta. Jeziora rdestnicy połyskującej są zazwyczaj rozległe i głębokie, a w ich przeźroczystej wodzie występuje miętus i okoń.

3. Jeziora rdestnicy przeszytej. Obok rdestnicy licznie występuje wywłócznik, rogatek i ramienice. Są to jeziora o średniej głębokości i przeźroczystości wody z niezbyt rozległą strefą przybrzeżną. Wśród ryb dominującym gatunkiem jest leszcz.

4. Jeziora ramienic. Ramienice na dużych obszarach dna tworzą tu trwałe zbiorowiska, pośród których można spotkać kępy rdestnicy a na powierzchni wody – spore skupiska liści pływających grążela żółtego. Jeziora ramienic mają małą powierzchnię i charakteryzują się grubą warstwą osadów dennych. Dominujące gatunki ryb: lin, płoć i szczupak.

5. Jeziora wywłócznika. Obok wywłócznika, licznie występuje rogatek i rdestnica kędzierzawa, a na powierzchni – grążel żółty i grzybień biały.

W jeziorach wywłócznika spotykamy zwarte łąki podwodne, które często zarastają więcej niż połowę obszaru litoralu. W większych i głębszych zbiornikach przeważa lin i karaś, czasami – sandacz.

6. Jeziora rdestnicy pływającej. Gatunkami charakterystycznymi dla tych jezior są: rdestnica pływająca, grążel żółty i grzybień biały, ale dość licznie spotkać tu można rogatka i osokę aleosowatą. Są to jeziora małe, płytkie i ciepłe, o dnie pokrytym grubą warstwą mułu. Sama woda charakteryzuje się sporą przeźroczystością. Podobnie, jak w jeziorach wywłócznika, również i tu spotykamy rozległe łąki podwodne. W mniejszych zbiornikach zdecydowanie dominuje lin i karaś, w większych – obok dwu wymienionych gatunków ryb – licznie występuje płoć i szczupak.

Można oczywiście spotkać jeziora, które trudno ściśle sklasyfikować w wymienionych typach florystycznych. Jednak w zdecydowanej większości przypadków podział ten znajduje zastosowanie w praktyce wędkarskiej i pomaga w wyborze gatunków ryb, które będziemy poławiać z najlepszym skutkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *