W jakiej porze roku łowić sandacza

W jakiej porze roku łowić sandacza

Reguły gry przy wędkarskim połowie sandacza są bardzo zmienne. Z pewnością przeżyjemy takie dni, kiedy przy pozornie optymalnych warunkach atmosferycznych, wodnych i innych, przeszukamy dokładnie z 10 „idealnych” miejsc, gdzie – dałoby się przysiąc – muszą być sandacze, a mimo to nie złowimy nic. Później, kiedy już stracimy wszelką nadzieję, ni stąd, ni zowąd pojawią się sandacze i wygłodzone, jeden przez drugiego, będą się rzucać na każdą przynętę. Wtedy nie ma dla nich znaczenia forma czy kolor przynęty, najważniejsze, że mają co zaatakować. Nasilenie brań trwa jednak krótko, a w dodatku zdarza się bardzo rzadko, znacznie dłuższe bywają okresy postu. Nie zrażajmy się jednak, kiedyś w końcu uda się nam go pokonać, a być może pomocne w tym będzie poniższe zestawienie jego połowów w zależności od pory roku.

Efektywność połowu sandacza w poszczególnych miesiącach

Państwo Połowy w procentach (szt.) w poszczególnych miesiącach Razem

szt.

I-V VI VII VIII IX X XI XII
CSRS 1,8 11,1 30,5 23,1 11,1 15,2 5,5 1,8 114
Węgry 19,8 8,0 11,6 17,4 21,0 15,9 8,7 2,2 138
NRD 27,2 13,6 17,3 12,3 8,6 8,6 3,7 8,6 81
RFN 20,0 17,5 8,7 17,5 10,5 8,7 10,2 6,9 57
Ø% szt. 14,4 12,8 17,2 17,7 13,9 13,1 7,2 3,6 390
Økg/szt. 6,7 7,0 7,7 6,8 7,6 7,0 7,1 6,8

Powszechnie uważa się, że odpowiedniejsze do połowu sandacza są chłodne pory roku, co prawdopodobnie wiąże się z przypuszczeniem, że skoro małe rybki w tym czasie przesiedlają się do głębin, to sandacza dręczy głód. W rzeczywistości nie jest to możliwe, bo wrażliwy na zimno sandacz także przenosi się na większe głębokości i w razie potrzeby może głód zaspokoić. Schemat obowiązujący dla szczupaka nie da się zastosować w przypadku sandacza, jego żarłoczność w chłodnej wodzie nie da się porównać z żarłocznością szczupaka. O ile uznamy analizowanych 390 połowów za dostatecznie reprezentatywne, możemy zgodzić się z wnioskiem o realnych szansach połowu tej ryby wciągu, praktycznie, całego roku. W świetle przedstawionych danych największe szanse powodzenia mamy w najcieplejszych letnich miesiącach – w lipcu i sierpniu, kiedy to złowiono średnio 35% całorocznych zdobyczy. W CSRS są to miesiące zdecydowanie najkorzystniejsze — 54% udziału w połowach.

Bardzo niska efektywność połowu w listopadzie i grudniu potwierdza bezzasadność przyrównywania sandacza do szczupaka.

Nie ma wyraźnych zależności między porą roku a wagą łowionych sandaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *