Wisła i jej dopływy

Wisła i jej dopływy

Długość Wisły, od źródeł na zboczach Góry Baraniej do ujścia, wynosi 1068 km.

Przez pierwsze 40 km rzeka jest typowym potokiem górskim o czystej wodzie i wartkim nurcie.

W Kotlinie Oświęcimsko-Raciborskiej traci spadek i skręca ku wschodowi. W okolicach Krakowa szerokość koryta Wisły wynosi 100-180 m.

Dopływy karpackie królowej polskich rzek to Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka i San z Wisłokiem. Rzeki te na wielu odcinkach stanowią atrakcyjne łowiska wędkarskie.

Soła

Do Wisły wpada pod Broszkowicami poniżej Oświęcimia. Jej źródła położone są na północnych stokach Beskidu Śląskiego, skąd wypływa kilka potoków łączących się w rzekę poniżej Rajczy. Szczególnie malowniczy jest odcinek Soły przepływający przez szeroką Kotlinę Żywiecką. Przepływ rzeki na tym odcinku regulowany jest kaskadą złożoną z trzech zapór: w Tresnej, Porąbce i Czańcu.

Skawa

Wypływa z północnych stoków Beskidu Wysokiego, a do Wisły wpada po 100-kilometrowym biegu, pod Smolicami.

Skawa jest rzeką czystą i dotychczas prawie nie zagospodarowaną, stąd (szczególnie w okolicach Jordanowa, Makowa i Suchej) można jeszcze w niej znaleźć wiele interesujących łowisk.

Raba

Wypływa koło przełęczy Obidowa i początkowo płynie wąską doliną meandrując między górami. Później zmienia charakter z górskiego na nizinny. Do Wisły wpada pod Niedarami.
Raba, podobnie jak Skawa, jest rzeką jeszcze nie zagospodarowaną, o czystej wodzie.

Dunajec

Wspaniała górska rzeka, wpadająca do Wisły pod Ujściem J. naprzeciw Opatowca.

Dunajec zbiera swoje wody z najwyższych polskich gór – Tatr. Czyste potoki tworzą najpierw piękne strumienie – Kościeliski i Chochołowski, które łączą się w Roztokach tworząc Czarny Dunajec. Poniżej Nowego Targu Czarny Dunajec łączy się z Białym Dunajcem wytryskującym we wschodniej części Tatr.

Powyżej Czorsztyna rzeka przyjmuje górski dopływ Białkę. W unikalnej krainie Pienin tworzy malowniczy przełom, stanowiący jeden z najwspanialszych w Polsce obszarów krajobrazowych.

Po opuszczeniu Pienin, w okolicach Łącka, Dunajec przepływa przez malowniczą kotlinę, stanowiącą prawdziwe zagłębie sadownicze. Poniżej Nowego Sącza rzekę przegradza zapora, tworząc Jezioro Rożnowskie obfitujące w wiele gatunków ryb.

Poniżej zbiornika koryto rzeki znacznie się poszerza – Dunajec wpływa w lekko falisty teren Karpackiego Pogórza. Ostatnim większym miastem po drodze Dunajca do Wisły jest Tarnów.

San

San to ostatni z karpackich dopływów Wisły bierze swój początek w Beskidach Wschodnich.

Początkowo jest wartko płynącą rzeką górską. Za Przemyślem kończą się pagórki podkarpackie i rzeka przechodzi w szeroką dolinę ciągnącą się aż do doliny Wisły. W górnym biegu San jest jeszcze czysty, w dolnym – znacznie zanieczyszczony. Na rzece powstały dwa stopnie wodne i zbiorniki zaporowe: w Solinie i Myczkowcach, stanowiące atrakcyjne tereny krajobrazowe i wędkarskie.

Za Sandomierzem – miastem słynącym z pięknego położenia – Wisła przedziera się do Puław pomiędzy Wyżynami Małopolską i Lubelską. Za Dęblinem płynie do Warszawy szeroką 2-3-kilometrową Doliną Mazowiecką. Rzeka jest tutaj dzika, z wyspami, piaszczystymi ławicami, starorzeczami i łachami.

Doskonałe łowiska wędkarskie – to łuk Wisły i Pilicy na wysokości Puszczy Kozienickiej.

Pilica

Wpływa do Wisły z lewego brzegu, pod Mniszewem, 84 km poniżej Puław, ale źródła jej znajdują się około miasteczka Pilica leżącego na Wyżynie Olkusko-Krakowskiej. Rzeka jest całkowicie niezdatna do żeglugi, jednak wędkarz znajdzie tu sporo interesujących łowisk. Na Pilicy wybudowany został zbiornik sulejowski – ujęcie wody pitnej dla Łodzi.

Narew

Kilkadziesiąt kilometrów za Warszawą, pod Modlinem, wpada do Wisły największy dopływ – Narew, Bug z Narwią czy też Bug? Ostatnio rozstrzygnięto ten wiekowy spór przyjmując, że do Wisły wpada Narew, a Bug jest jej dopływem. Obydwie rzeki prawie na całej swojej długości obfitują w interesujące łowiska.

Narew bierze początek w północno-wschodniej części Puszczy Białowieskiej. Jest rzeką typowo nizinną, a takie jej dopływy – jak Biebrza czy Pisa dostarczyć mogą wielu wędkarskich emocji. Na wielu jednak odcinkach prowadzi wody nadmiernie zanieczyszczone, co nie pozostaje bez wpływu na zmniejszenie się pogłowia ryb.

Po minięciu północnej części Mazowsza Wisła płynie przez Kujawy, napotykając po drodze zaporę we Włocławku – jedno z największych polskich przedsięwzięć hydrotechnicznych. Zbiornik Włocławek sięga aż do Płocka, tworząc na długości około 60 km interesujący teren wędkarski.

Poniżej Włocławka obydwa brzegi rzeki są niezbyt wysokie, piaszczyste.

W Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej do Wisły wpływa Brda.

Z ciekawszych wędkarsko dopływów dolnego odcinka rzeki należy wymienić Bzurę i Drwęcę.

Przy ujściu Wisła rozdziela się na dwie odnogi – Nogat (wpadający do Zalewu Wiślanego) i Leniwkę wpadającą do Zatoki Gdańskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *