Początki wędkarstwa sportowego

Szybki w latach powojennych wzrost społecznego zainteresowania wędkarstwem sprawił, że Polski Związek Wędkarski (PZW) znalazł się pod względem liczebności na czołowym miejscu wśród masowych organizacji sportowych. Przeszło pięćset tysięcy osób zrzeszonych w tym związku uprawia legalnie sport wędkarski.

Wbrew ogólnemu …

Starorzecza i rzeczne łachy – Rzeka i jezioro

Starorzecza i rzeczne łachy

Starorzeczem nazywamy dawne łożysko rzeki, która bądź w sposób naturalny, bądź poprzez świadome działanie człowieka utworzyła nowe koryto.

Rzeczna łacha powstaje podczas regulacji w wyniku przegrodzenia tamą jednej lub kilku odnóg rzeki, przeważnie w celu wyprostowania …

Rośliny wskaźnikowe jezior

Rośliny wskaźnikowe jezior

Rozwój ilościowy poszczególnych gatunków roślin w różnych jeziorach jest nierównomierny. Według Bernatowicza jeziora polskie można podzielić na 6 typów florystycznych. Podział ten może się przydać wędkarzom, gdyż wskazuje również na gatunki ryb dominujące w danym typie zbiornika.…