ZAWODY ELIMINACYJNE I TOWARZYSKIE

ZAWODY ELIMINACYJNE I TOWARZYSKIE

Podczas zawodów towarzyskich rozgrywanych w kraju obowiązuje regulamin zawodów wędkarskich PZW, z uwzględnieniem dodatkowych postanowień organizatorów zawodów. Regulamin rozróżnia zawody:

1. Eliminacyjne:

a) mistrzostwa kół – indywidualne,

b) mistrzostwa okręgu — indywidualne,

c) mistrzostwa Polski – indywidualne i zespołowe,

d) mistrzostwa świata — indywidualne i zespołowe.

2. Towarzyskie:

a) w kołach, międzykołowe, okręgowe, międzyokręgowe, krajowe — indywidualne i zespołowe,

b) międzynarodowe i międzypaństwowe — indywidualne i zespołowe.

Zawody eliminacyjne odbywają się w klasyfikacji indywidualnej i w kategoriach: mężczyzn, kobiet oraz młodzieży do lat 18. Zajęcie pierwszego miejsca w tych zawodach daje prawo do tytułu mistrza koła i do ubiegania się o tytuł mistrza okręgu. Zwycięstwo na zawodach okręgowych, oprócz tytułu mistrza okręgu, daje zawodnikowi prawo do startu w mistrzostwach Polski w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej.

O tytuł mistrza Polski mogą się ubiegać członkowie kadry narodowej. Startują oni poza zespołami. Indywidualne zwycięstwo przypada temu zawodnikowi, który uzyskał największą liczbę punktów. Zdobywcy miejsc od 1 do 3 otrzymują odpowiednio medal: złoty, srebrny, brązowy.

W klasyfikacji drużynowej (zespołowej) zawody rozgrywa się systemem sektorowym. Teren zawodów dzieli się na sektory stosownie do liczby zawodników wchodzących w skład drużyn (np. na mistrzostwach Polski sektory A, B, C).

W każdym sektorze liczba stanowisk musi być odpowiednia do liczby startujących drużyn. Stanowiska (poszczególnych zawodników wyznacza się w obrębie sektorów w drodze losowania. Punktacja drużynowa wynika ze zsumowania punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych sektorach. Wygrywa zespół uzyskujący najmniejszą liczbę punktów (punktacja ujemna).

W mistrzostwach świata biorą udział pięcioosobowe drużyny, reprezentacje państw zrzeszonych w CIPS. Skład drużyny polskiej ustala Główny Kapitanat Sportowy PZW na podstawie wyników sportowych. Podstawowym kryterium są rezultaty osiągnięte na zawodach okręgowych, mistrzostwach Polski i zgrupowaniach kadry narodowej.

Wyniki uzyskane przez ekipy poszczególnych krajów na mistrzostwach świata w roku 1971 (Włochy): 1. Włochy – 6 pkt, 2. Belgia — 21 pkt, 3. Francja – 25 pkt, 4. San Marino – 29 pkt, 5. Szwajcaria — 30 pkt, 6. Luksemburg — 35 pkt, 7. Polska – 35 pkt, 8. Niemiecka Republika Federalna — 38 pkt, 9. Austria – 39 pkt, 10. Holandia – 47 pkt, 11. Jugosławia — 48 pkt, 12. Anglia 59 pkt, 13. Bułgaria — 60 pkt, 14. Południowa Afryka – 62 pkt, 15. Irlandia – 66 pkt, 16, Czechosłowacja – 80 pkt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *