Boleń

Pokojowo nastawiona do świata rodzina ryb karpiowatych ma w swych szeregach jeden wyjątek – bolenia. Ten wyjątek najwięcej okrucieństwa wykazuje właśnie wobec swoich krewniaków; wiecznie jest spragniony krwi, gotowy do urządzenia w ich szeregach kolejnej …